ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η εταιρεία P.CHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. παρέχει εκπαίδευση χρήσης και συντήρησης από εξειδικευμένο προσωπικό γιά όλα τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στη Ελληνική αγορά. Εκτός από την βασική θεματολογογία σεμιναρίων την οποία παραθέτουμε οργανώνει και σεμινάρια αποκλειστικά για κάθε παραγωγική μονάδα με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της. Για περισσότερη ενημέρωση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που περιγράφονται στην σελίδα επικοινωνίας.

Η συνήθης θεματολογία περιλαμβάνει:


Scroll